/ Børnemiljøvurdering

 

Børnemiljøvurdering December 2011

 

Ifølge lovgivningen skal alle børnehaver udarbejde en børnemiljøvurdering, for at kortlægge børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i daginstitutionen. Miljøet skal vurderes ud fra børnenes perspektiv i det omfang det er muligt, og børnene inddrages dermed i vurderingen.

I Røde Kors Børnehaven Bispevang har vi valgt at sætte fokus på skolebørnene, som er i alderen 5-6 år. Denne gruppe udgør ca. halvdelen af børnene i Bispevang. De blev alle interviewet alene med en voksen, for at finde det bedste billede af børnemiljøet i børnehaven.

 

Psykisk børnemiljø

 

Der er 15 børn ud af 16 børn, som kan lide at gå i børnehave og det samme antal gør sig gældende når der bliver spurgt om man har det godt i børnehaven. Det bedste i børnehaven er ifølge de fleste at lege og have venner. Alle 16 nævner at de har venner i børnehaven. Alle nævner fra 1 og helt op til 5 navne. Det er ikke nødvendigvis deres venner, som de mener, er bedst at lege med.

 

7 ud af 16 børn har oplevet at de bliver drillet af de andre børn i børnehaven, det er dog kun 4 ud af 16 som er blevet ked af drillerierne. Der er 5 ud af 16, som tror at de har drillet nogen, så de blev ked af det. Alle 16 mener at de voksne hjælper, når der er nogen der driller. Alle 16 børn er glade for de voksne i børnehaven. Alle på nær 1 synes, at de voksne lytter til det børnene fortæller dem, og alle på nær 2 synes de voksne ser, hvordan de har det. Hele 14 ud af 16 har lyst til lave aktiviteter sammen med de voksne. 13 ud af 16 oplever at de får skældud af de voksne, dog er det 11 ud af 16 der kun oplever det sker nogle gange.
 
På spørgsmålet om, hvad børnene bedst kan lide at lave sammen med de voksne, er svaret at spille spil, morgengymnastik, klippe/klistre, tegne. De fleste aktiviteter, hvor der er få børn sammen med en voksen. 15 ud af 16 synes de voksne er gode til at få ideer og 8 ud af 16 mener de sommetider prøver noget de aldrig har prøvet før.
 
De fleste ved hvem der henter dem om eftermiddagen og alle på nær 1 mener de voksne i børnehaven er gode til at trøste og hjælpe, hvis de er kede af det. 9 ud af 16 ved ikke hvor vi skal hen, når vi tager på tur.

 

Handleplan
Vi vil prøve at bekræfte børnene i at de har venner og dermed styrke deres selvværd. Vi vil tage en snak i personalegruppen vedr. skældud og evt. lave et projekt om skældud, da vi ønsker at der skal skældes så lidt som muligt ud på børnene i børnehaven. Vi skal være bedre til at informere børnene om, hvor turene ud af huset går hen, så de er klar over hvad de skal.
 
Fysiske rammer indendørs
Der hvor børnene bedst kan lide at lege, er tumleren/værksted ifølge 8 ud af 16. Kun 1 ud af 16 foretrækker stuerne. 14 ud af 16 synes dog, at børnehavens stuer er rare at være på. Alle mener, at der er et sted man kan lege vildt og også steder, hvor man kan lege i fred. Kun 1 mener ikke der er et sted man kan hvile sig. 9 ud af 16 synes ikke de er med til at bestemme, hvordan det ser ud i børnehaven.

 

Handleplan

Vi skal have fokus på, hvad der gør at kun 1 betragter stuerne som et godt legested. Vores oplevelse er ikke, at stuerne ikke bliver brugt til leg, tværtimod. Langt de fleste nævner vores sofa som det sted de hviler sig. Vi kunne godt tænke os at diskutere, om der var andre muligheder, fx at lave et hyggehjørne på stuerne. Vi vil også prøve at observere, hvordan vores rum bliver brugt, og om der er en god udnyttelse af vores kvadratmeter i huset.

 

Fysiske rammer udendørs

Alle adspurgte børn synes vores legeplads er god. De nævner gyngerne som det sjoveste, men også den store rutchebane får pæne ord med på vejen. Cyklerne og mooncars er ligeledes nogle populære ting. Mange kan ikke svare på spørgsmålet om hvad det værste er ved legepladsen, men den lille rutchebane nævnes et par gange.

 
Handleplan 
Vi skal sørge for at legepladsen forsat er et sted med mange muligheder for alle børnene, så der er flere forskellige steder de kan lege. Vi skal bibeholde de populære steder og evt. erstatte de mere ”tomme” steder med nye ting i fremtiden.

 

Sundhed

Vi havde fokus på vores toiletter og måltider i børnehaven.

 

Alle på nær 1 synes det er rart at gå på toilettet i børnehaven og 10 ud af 16 mener man kan sidde i fred på vores toiletter. 12 synes toiletterne er rene, mens 3 synes de for det meste er rene og kun 1 synes ikke de er rene. Langt de fleste børn bruger vores trykknappe for at tilkalde en voksen, mens resten svarer at de kalder på en voksen.

 

Kun 1 synes ikke det er rart at spise sammen i børnehaven. 15 uf af 16 kan også lide det mad de har med. Det er 4 ud af 16 der mener, at de selv bestemmer hvornår de vil spise. På spørgsmålet bestemmer du selv hvad du vil spise svarer 7 ud af 16 ja, mens 6 ud af 16 svarer nej. De 3 sidste svarer nogle gange.
 
Handleplan
Vi vil arbejde for at skabe lidt mere fred/ro på toilettet for de børn som har behov for det. Vi vil opfordre børnene til at lukke døren, hvis de gerne vil have lidt fred og ro. Vi vil også øge fokus på håndhygiejne til trods for at der ikke var spørgsmål vedr. emnet. Vi opfatter også vores trykknap som den bedste måde at tilkalde en voksen på. Med hensyn til vores måltider, skal vi skal forsat skabe gode spise situationer.

 

Samlet konklusion på børnemiljøvurdering

Børnene i Børnehaven Bispevang er generelt glade for deres hverdag i børnehaven. De er meget tilfreds med børnehavens legeplads og de rum der er indendørs. Der er også udelt tilfredshed med toiletterne og den måde vi tilrettelægger vores måltider på. 

Det har været en god og sjov proces at arbejde med børnemiljøet, og der er kommet mange sjove svar og deraf følgende grin. Vi vil prøve at bruge børnenes svar i forhold til vores arbejde med idrætsbørnehaven, så vi kan opnå den bedst mulige kultur i Børnehaven Bispevang.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk