/ Projekter

Projekter

 

Fiskene i havet: tilegne sig nye ord og tale om fisk, farver og forurening.

Fastelavn i gamle dage: Genopleve fastelavn fra gamle dage og derudfra skabe mange spændende aktiviteter.

 

Sproggrupper: målet er at børnene i et trygt forum tilegner sig et godt sprog og en viden om sproget. Der øves nye ord og udtalen styrkes.

 

Shanes Verden: gennem arbejdet med alt fra mælkekarton til wcruller stimulerer vi børnenes kreativitet og vi udvikler børnenes fantasi og viser dem at alle ting kan bruges kreativt.
 
Idræt/kroppen/Jeg ét: arbejdet med kroppen gennem idræt. Ligeledes snakker vi om den personlige hygiejne og at holde styr på sine ting.

 

Værkstedsdag: at arbejde kreativt med forskellige emner

 

Fugle om vinteren: Lave foderbræt, se på fugle, høre fuglekvidder på cd og tale om skoven og naturen i vinterhalvåret.

 

Førskolegrupper: Arbejdet med skolebørn fra august til maj er baseret på forskellige opgaver der har tal og bogstaver i fokus.
 
 
Fiskene i havet: afsluttes med fælles tur til Nordsømuseet

 

Personlig

At tilegne sig mere viden

Social

Udflugter, små grupper, samtaler

Sprog

Tilegne sig nye ord

Motorik

Kreativ, klippe og klistre


 

Natur

Besøge Nordsømuseet, strandture

Kultur

Snakke om eksotiske fisk med sjove

farver

Musik

Synge enkelte sange og sætte

instrumenter til

Børn med særlige behov

Støtte, men ellers i gruppen.

  

Hvad er fisk? Hvor lever de? Hvordan ser de ud? Forsøge at besvare mange spørgsmål omkring fisk, havet og hvad er forurening?

 

Fastelavn i gamle dage: afsluttes med en fastelavnsfest

 

Personlig

Klæde sig ud, tør at være en anden

Social

Synge sammen, fastelavnsfesten

Sprog

Sange, sanglege

Motorik

Klippe, bide til bolle, stå katten af

tønden, sanglege

Natur

Indsamle pynt til fastelavn i natur

Kultur

Lære om hvordan man fejrede fastelavn i gamle dage

Musik

Lære og synge en masse fastelavnssange

Børn med særlige behov

Være med i alle aktiviteterne, med

støtte hvis der er behov

 

 Sproggrupper: En gang hver uge

 

Personlig

Plads til alle, styrke selvværd ved at

kunne

Social

Indgå i en lille gruppe jævnaldrende, alle

høres

Sprog

Nye ord, udtale styrkes

 

 

Motorik

Vi laver mange sjove ansigter, og puste øvelser

Natur

 

Kultur

Historielæsning og sange

Musik

Sange og rytmer

Børn med særlige behov

Støttes i grupperne

 

 

 

 

Værkstedsdag: 1 gang om ugen

 

Personlig

At føre egne ideer ud i verden, at blive beskidt

Social

Et fællesskab om aktiviteten

Sprog

Mange gode dialoger

Motorik

Klippe, øve finmotorik

Natur

Indsamle materialer i natur

Kultur

Sæson aktiviteter

Musik

 

Børn med særlige behov

Støttes i grupperne

 

 Shanes verden:”pop up”

 

 

Personlig

At egne visioner og ideer bliver til

virkelighed

Social

Opfordre til et fællesskab

Sprog

Fantasien sætter mange gode historier i

gang.

Motorik

Klippe, øve finmotorik, små bevægelser

Natur

Ud og finde materialer i naturen

Kultur

Hjemmelavet legetøj

Musik

 

Børn med særlige behov

Støttes i grupperne


 

Idræt/Kroppen/Jeg´et: afsluttes med Legeuge

 

Personlig

At være sikker på sig selv, godt selvværd,

forskellighed

Social

Alle er med, tolerance for andre

Sprog

Megen dialog

Motorik

Bevægelse, rytmik, dans,

Natur

Lære om bakterier

Kultur

 

Musik

Sanglege

Børn med særlige behov

Støttes i grupperne

 

 

 

 

 

 

 

Fugle om vinteren: kende årstidens kendetegn

 

Personlig

Tilegne sig viden

Social

Læse sammen, dialog,

Sprog

Megen dialog, nye ord

Motorik

Gåtur i naturen

Natur

Skoven, bladene, fuglene, ture i naturen

Kultur

Læse, lytte

Musik

Lytte til cd med fugle kvidder

Børn med særlige behov

Støttes i grupperne

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk