Personale og ledelse / Bestyrelsen / Bestyrelsens Principper
Børnehavens formål er
  •  At skabe det bedst mulige miljø for udvikling af børnenes evner og anlæg.
  • At give børnene mulighed for at lære selverkendelse og gensidig hensyntagen, ved arbejde i grupper, under så hjemlige forhold som muligt.
  • At skabe tryghed for børnene og styrke disses tillid til de voksnes omsorg og forståelse.
  • At fremme samarbejdet mellem forældre og personale, med udveksling af erfaringer og iagttagelser.
  • At drage omsorg for at børnene ikke udsættes for ensidig politisk eller religiøs påvirkning.
 
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk