/ Børn med særlige behovs læring

Børn med særlige behovs læring

 

 
Bispevangs daglige struktur er genkendelig og overskuelig, for at give børnene trygge rammer og trivsel. Der er børn, der af den ene eller anden grund ikke trives eller ikke tilegner sig de færdigheder, der er nødvendige for at indgå i den sociale sammenhæng eller tilegner sig relevant viden i forhold til deres alder. I første omgang vil det betyde, at personalet skal skærpe deres opmærksomhed på det pædagogiske arbejde.

_I fællesskab med familien afdækkes problemet og forskellige tiltag afprøves.

_Et evt. samarbejde med sundhedsplejerske, talepædagog, fysioterapeut, socialrådgiver eller psykolog indledes.

 

_Der fastsættes i fællesskab rammer for barnet og vores handlemåde. Har barnet yderlige behov for hjælp ansøges om støttetimer.
 
_Som udgangspunkt sætter vi fokus på barnets stærke sider frem for de problematiske.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk