Pædagogik / Vision
Vision
I Idrætsbørnehaven Bispevang stræber vi efter at udvikle barnet, såvel individuelt som i fællesskabet. I et trygt og nært miljø bruger vi krop, leg og bevægelse til at fremme børnenes trivsel og læring. Sammen støber vi børnenes fundament for fremtiden.

Vi bruger hovedet
• Vi planlægger vores hverdag med afsæt i de pædagogiske læreplaner, med fokus på det idrætsfaglige perspektiv.
• Vi bruger samarbejde og faglighed, til at skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for barnet.
• Vi forpligtiger os til løbende at søge ny viden, rådgivning og sparring – både internt og eksternt.
• Vi tænker over om bevægelse kan bruges i den

Vi bruger hjertet (følelserne)
• Vi viser omsorg og empati
• Vi tager ansvar for at skabe professionel relation til forældre og børn
• Vi møder børn og forældre med åbent og imødekommende sind, ved at møde dem hvor de er
• Vi tager ansvar for et konstruktivt samarbejde med forældre, og stræber at skabe en fælles forståelse.

Vi bruger kroppen (fysikken)
• Vi bruger kroppen og bevægelse til at fremme udvikling, læring og trivsel.
• Børnenes selvværd styrkes gennem det at kunne mestre en leg i samspil med andre
• Vi anerkender barnets ressourcer, og bruger det som udgangspunkt for at arbejde med barnets nærmeste udviklingszone.
.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk