Personale og ledelse / Bestyrelsen

Idrætsbørnehaven Bispevang er en selvejende institution, som er oprettet af Dansk Røde Kors, Sæby afdeling 1. november 1971. 

Den selvejende daginstitutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der under ansvar overfor bestyrelsen varetager den pædagogiske og administrative ledelse, personaleforhold og daglige drift af daginstitutionen.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer:
Valgt/udpeget af Røde Kors Sæby afdelingen med 3 personer - derudover 4 forældre.
 

Jesper Petersen

 Formand

Camilla Agerbak
 Næstformand

Kim Bæk

 Sekretær

   

 

4 forældre

 

Louise Houbak-Jensen

 

Daniel Aaby

 

Michelle Benktsson

 

Martin Christensen

 

 

 

 
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk