Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Social Udvikling

Social Udvikling

 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

 


Det gør vi hos os:

 

- Vi hjælper børnene til at indgå i relationer ved at tage udgangspunkt i hverdagsrutiner og fællesaktiviteter.

 

- Vi vil ud fra principperne om anerkendende pædagogik møde børnene med respekt, og stræbe efter at optræde som gode rollemodeller for børnene i dagligdagen.

 

- Vi arbejder med at vejlede børnene. Det vil vi gøre gennem hverdagspraksis fx ud fra planlagte aktiviteter, leg og dagligdagens rutiner.

 

- Vi vil være anerkendende i samværet med børnene.

 

-Vi arbejder med ”Fri for Mobberi”.

 

- Vi tager barnets perspektiv og hjælper med at italesætte barnets følelser og behov.

 

- Vi er nærværende og fordyber os sammen med børnene og give dem ro og opmærksomhed.

 

- Vi taler positivt om både børn og voksne og opfordrer forældrene til at gøre det samme.

 

- Vi hjælper barnet til at mestre, ved at øve sig og være vedholdende.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk