/ De 6 læreplanstemaer / Sociale Kompetencer

Sociale kompetencer

 

Sociale kompetencer udvikles i fællesskab med andre mennesker f.eks. i venskaber og grupper. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.

Overordnede mål:

_Barnet skal kunne danne venskaber og indgå i relationer med andre børn og voksne.
 
_Barnet skal lære de sociale spilleregler og være en del af fællesskabet.
 
_Barnet skal lære at sætte grænser for sig selv og sige til og fra.

 

 
Metode

o Personalet skal møde barnet med respekt og anerkendelse, så barnet føler sig set, hørt og forstået.

 

o De skal støtte barnet i at danne venskaber og komme med i en gruppe. De voksne skal være gode rolle modeller og selv formå at samarbejde på en anerkendende og respektfuld måde, både med forældre og kollegaer.

o At hjælpe børnene med at finde konfliktløsninger. Konfrontere børnene med hinandens følelser, så de lærer empati.

Aktiviteter

 

_Aktiviteter i mindre grupper med målrettede opgaver efter det enkelte barns behov.

 

_Børnemøde med fælles lege, opgaver, fortælling mm.

_Samarbejde om borddækning

 

_Samarbejde på tværs af stuer, køn og alder

  

 
Der skal i Bispevang være mulighed for:

_At danne venskaber også på tværs af stuerne

_At lege i store eller mindre grupper

 

_At børnene får et frirum fra de voksne, så de kan afprøve roller og regler.
 
_Selv at vælge lege og hvem man vil lege med.
 
_Have indflydelse på aktiviteter og samling.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk