Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Krop, Sanser og Bevægelse

Krop, Sanser og Bevægelse

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

 Det gør vi hos os:

 - Vi tilrettelægger læringsmiljøer for børnene, der sikrer, at de kan udfolde sig kropsligt i alle sammenhænge i hverdagen.

 - Vi er opmærksom på, at børnene skal have mulighed for at arbejde med grundbevægelserne (rulle, krybe, gå, kravle, hoppe, løbe, springe, kaste og gribe)

 - Børnene skal have mulighed for at få stimuleret især det vestibulære, kinæstetiske og proprioceptive sansesystem.

 - Børnene skal have mulighed for at lagre så meget som muligt i deres kropsskema – både i planlagte aktiviteter og i hverdagens aktiviteter. Dette gør vi ved at børnene får mulighed for at gøre så meget som muligt selv. Hver gang vi overtager en opgave/bevægelse som barnet selv kan evt. med støtte, fratager vi barnet en chance for at indlejre endnu en erfaring i kropsskemaet.

 - Didaktiske overvejelser ved planlagte motoriske aktiviteter bør også indbefatte rammeaktiviteter, der giver børnene mulighed for selv at eksperimentere, at afprøve og gentage bevægelsesmønstre og dermed udvide deres kropslige kompetencer, samt rammelege der differentieres således, at det enkelte barn oplever flow og er i nærmeste udviklingszone

 - Vi vil være gode rollemodeller, der bruger rummet omkring os, er nærværende og møder børnene hvor de er og følger deres spor.

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk