Pædagogik / Læreplan / Ramme for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan er udarbejdet med udgangspunkt i:


• Det fælles pædagogiske grundlag, som består af en række fælles centrale elementer, som skal være kende¬tegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark


• De seks læreplanstemaer


• De tilhørende pædagogiske mål for sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børns læring.


• Frederikshavn Kommunes Børn – og Unge politik.

 

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk