Praktisk Info / Praktisk Info A-Å

ALLERGIBØRN

Børnehaven er meget egnet for allergibørn. Børnene kan få opmærksomhed og pleje til en vis grænse, da de andre børn også kræver personalets omsorg. Forældrene skal orientere sig om det mad og drikke, der gives af børnehaven.
 
Vi forventer en positiv holdning fra forældrene og personalet, for at gøre hverdagen for barnet optimalt. De enkelte tilfælde drøftes med jævne mellemrum.
 
Forældrene skal selv tage mad og drikke med, hvis dette ikke forefindes i børnehaven.
 
ANKOMST OG AFHENTNING
Det er vigtigt at I siger både hej og farvel, til en af de voksne - så vi har styr på hvilke børn der er kommet og gået. 
 
Husk at børnene skal rydde lidt op, før de går hjem.

Bliver barnet afhentet af en fremmed eller af søskende, skal børnehaven have meddelelse herom.

Husk at læse opslagstavlen hver dag - evt. sammen med barnet.

BETALING
Opkræves af Frederikshavn Kommune - juli er betalingsfri. Friplads kan søges.
Se de akutuelle priser her.
 
BOPÆLSÆNDRING
Børnehaven skal have besked om ændringer i forhold, der tidligere er opgivet på barnets indmeldelsesskema. Det gælder både adresseændring, ny arbejdsplads, telefonnummer, lægeskift, eller hvis der sker ændringer i forsørgerforholdet.(hvem må hente barnet?).
 
FERIE
·1. maj er børnehaven åben hele dagen.
·Grundlovsdag lukker vi kl. 12.
·24. og 31. december er kun arbejdsrelateret pasning.
·Mellem jul og nytår og i sommerferien uge 29 og 30 holdes der kun åbent efter behov. Akutte pasningsbehov tilgodeses.
Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er der lukket, da personalet er på pædagogisk dag.
 
·Vi vil gerne have besked om Jeres børn holder fri i:
·Uge 8.
·Dagene op til påske
·Uge 42
·Hvis barnet holder ferie, meddeles dette til børnehaven.
 
FORSIKRINGER
·Forældrene skal have deres egen ulykkesforsikring.
 
FORÆLDRESAMTALER
I det daglige vil personalet løbende fortælle om barnets trivsel, hvis der er noget særligt. Forældrene er velkommen til at spørge om børnenes daglige gøremål.
Der er tilbud om forældresamtaler til alle i løbet af året.
 
Nye børn får tilbudt samtale efter 3 mdr. eller efter behov.
 
Kommende børnehaveklassebørn får tilbud om forældresamtale før jul, inden indskrivning i børnehaveklasse. .
 
Leder deltager i særlige socialpædagogiske samtaler.
 
FYSISKE RAMMER
Udehar vi 2000 m2:
Græsareal, multibane, legeø, sandkasser, bålplads, cyklebane, legehus og redskabsrum til legetøj.

Inde har vi 250 m2:
Fælles gang, 2 stuer, storrum, toilet, køkken, kontor, personalestue, og diverse birum til personalet.
 
FØDSELSDAGE
Vi holder en fælles fødselsdag hver måned, for alle børn der har fødselsdag i samme måned.
 
Når der holdes fødselsdage laver vi i fællesskab en gave fra alle på stuen. Derfor skal der ikke medbringes gave til fødselaren, når fødselsdag afholdes i børnehaven eller hvis børnehaven inviteres hjem.
Dette gælder naturligvis ikke, hvis fødselsdagen afholdes i weekenden.
 
FØDSELSDAGSINVITATIONER
Hvis børnene skal til private fødselsdage, vil vi gerne, at forældrene uddeler invitationerne privat, da vi har oplevet, at de børn, som ikke bliver inviteret, bliver kede af det.
 
Hvis alle børn inviteres med, er det i orden at uddele invitationerne i børnehaven.
 
GARDEROBER
Af hensyn til rengøring af børnenes gaderober, skal forældrene tømme dem hver fredag. 
Det er en stor fordel, hvis børnenes skiftetøj er pakket ud af poser eller tasker, og ligger nemt tilgængeligt i garderobeskabet.
 
KONTORTIDER
Leders administrative arbejde foregår efter behov. 
 
LEGETØJ
Legetøj må ikke medbringes i børnehaven.
Hvis vi afholder legetøjsdage, skriver vi det på tavlerne.
 
 
MOTORIK
Vi lægger meget vægt på, at børnene er motoriske parate, når de starter i børnehaveklasse. Personalet er meget opmærksom på den motoriske udvikling i det daglige, og der er mange aktiviteter med fokus på krop og bevægelse..
 
MUSIK
Vi synger meget både sommer og vinter. Om vinteren gør vi dog mere ud af det end om sommeren. I perioder laver vi mere organiseret rytmik, sanglege og spiller på instrumenter.
 
NYE BØRN
Når børnene starter i børnehaven, er vi meget sammen med barnet for at gøre det tryg. Vi er positivt opsøgende og bevidst om vores kontakt til barnet. Samtidig er vi informerende over for forældrene og fortæller løbende, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Det er vigtigt, at forældrene ser kontakten mellem os og barnet, fordi der her skabes den grundlæggende tillid og åbenhed mellem personale og forældre. Vi forventer, at forældrene har tid til være her lidt i indkøringsperioden ca. en uges tid.
Forældrenes tilstedeværelse trappes ned i løbet af den første uge, hvor vi sammen vurderer, hvor trygt barnet er ved de nye omgivelser.
 
 
PERSONALEMØDER
Der afholdes ca. 1 møde om måneden efter lukketid.
 
 
PÅKLÆDNING
Børnene skal medbringe ekstra tøj, skiftesko, støvler, regntøj og være praktisk klædt på.
Om vinteren medbringes hue (elefanthue anbefales), vanter, ekstra trøje eller vindtæt jakke uden snore. Udetøj og fodtøj skal mærkes med navn.
 
SLIK
Slik må kun medbringes efter aftale.

SYGDOM OG MEDICIN
Syge og smitsomme børn modtages ikke, af hensyn til andre børn og forældre. Se mere på siden "Sygdom og pasning".
Personalet påtager sig gerne, at være behjælpelig med medicingivning efter jeres anvisning, men I opfordres til så vidt muligt at give medicinen hjemme.
Hvis barnet akut skal til læge eller på sygehus, bliver I kontaktet, inden vi tager af sted.
 
Sygdom meddeles til børnehaven.
 
Børn med skader som f. eks brud på arme, ben o. lign. - kan modtages og deltage i aktiviteterne(hvis det ikke kræver ekstra af personalet), men på forældrenes ansvar.
 
TAVSHEDSPLIGT
Personale og bestyrelse har tavshedspligt med hensyn til barnets eller forældrenes private forhold. Forældrene skal altid spørges, inden der henvises til eks. talepædagog, psykolog o. lign.
 
UDELIV
Da vi bor i en dejlig bydel, benytter vi os flittigt af Sæbys mange muligheder, som skov, strand, havnen og andre attraktive områder. Vi følger årstiderne og benytter om foråret /sommeren ofte stranden og havnen som udflugtsmål. Vi medbringer madpakker og spiser ofte ude i naturen, når vejret tillader. Om efteråret / vinter er vi ofte i skoven, hvor vi oplever årstidernes forskelligheder.
 
ÅBNINGSTIDER
Mandag til torsdag fra kl. 6:00 til kl. 17:00
Fredag fra kl. 6:00 til kl. 16:30.


 
 
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk