Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Kultur, Æstetik og Fællesskab

Kultur, Æstetik og Fællesskab

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

 Det gør vi hos os:

 - Vi vil lære børnene vores lands traditioner, ved at fortælle dem om hvorfor vi fejrer fastelavn, jul, påske m.m.

 - Vi vil lære børnene om andre kulturer ved at have fokus på forskellige traditioner, mad, flag m.m.

 - Vi anvender IPAD, projektor, mm. i hverdagens aktiviteter for at blive klogere kulturelt.

 - Vi vil tilbyde børnene pædagogiske aktiviteter, hvor de får kendskab til mange forskellige materialer: ler, papir stof, udklædning, maling m.m.

 - Vi vil have fokus på, hvor vi hænger billeder og anden inspiration for børnene - det skal være for børnene

 - Vi vil have fokus på det æstetiske børnemiljø og forsøge at inddrage børnene.

 - Vi vil lave musik, teater, kunstudstillinger og andre tiltag der kan fremme børns muligheder for udtryksformer og deres musiske dannelse.

 - Vi vil lave aktiviteter, der understøtter samarbejde mellem børn, fx fælles maleri, billeder hvor alle kan være med på deres eget niveau.

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk