Personale og ledelse / Praktikinstitution

Praktikinstitution

 

Den selvejende institution

IDRÆTSBØRNEHAVEN BISPEVANG

Adresse: Bispevang 1, 9300 Sæby
Telefonnummer: 20 25 71 77/ 20 32 87 12/ 20 32 87 16 
Hjemmeside: www.bispevang.dk
Aldersgruppe: 3 - 6 år
Tilsynsførende myndighed: Frederikshavn Kommune
Praktikområde: Normalområdet
Praktiktype: Øvelsespraktik
Institutionstype: Børnehave
Paragraf: §69
Normering: 45 børn i gennemsnit om året
Normering: 5 pædagoger/ 3 pædagogmedhjælpere
Almindelige arbejdstider 06.00-17.00/Fredag 06.00-16.30
Praktikstedets studietilrettelæggelse 1½ times vejledning 1 gang pr. uge
 
Praktikstedets pædagogiske profil
 Idrætsbørnehave under Danmarks Idrætsforbund
 
Vi har pr. 1/9-2011 startet en forvandling, hvor vi i samarbejde med DIF udvikler den første idrætsbørnehave i Frederikshavn Kommune. Dette betyder at vi fra februar 2013 officielt kan kalde os idrætsbørnehave.
 
Vi har i løbet af foråret/sommeren haft flere overvejelser/drøftelser om, hvordan Børnehaven Bispevang bedst bliver "gearet" til fremtiden. Det er endt ud med, at bestyrelse og personale ønsker at etablere den første Idrætsbørnehave i Frederikshavn Kommune i samarbejde med Peter Sabroe Seminariet og DIF(Danmarks Idræts-forbund). Vi ser det, som den en god mulighed for, at skabe en spændende, udfordrende, udviklende og sjov hverdag for vores børn. Vi ønsker, at integrere alle de gode ting i børnenes hverdag til en helhed fx:
  • Skoven
  • Stranden
  • Krop og bevægelse
  • fællesskab
  • leg
  • + meget andet

Læs mere ved at følge dette link: http://www.7timeromugen.dk/Uploads/DIFBHV.pdf

 http://www.dif.dk/da/PROJEKTER_OG_RAADGIVNING/institutionsidraet/idraetsboernehaver.aspx

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk