Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Alsidig Personlig Udvikling

Alsidig Personlig Udvikling

 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn, social og kulturel baggrund.

 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

 

Det gør vi hos os:

 

- Vi arbejder med differentierede fællesskaber med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. Vi gør det ved at strukturere og organisere børnene så de får optimal læring i de grupper, de indgår i.

 

- Vi hjælper børnene til at indgå i legefællesskaber, så de får oplevelsen af at være betydningsfuld. Vi vil gøre det ved bl.a. vejledt deltagelse hvor vi følger børnenes spor og leger med.

 

- Vi opmuntrer til hjælpsomhed blandt børnene. Vi vil gøre det ved at opfordre børnene til at hjælpe hinanden fx via hjælpepatrulje, fri for mobberi mm. Og omkring vores hverdagsrutiner fx dække bord sammen og aktiviteter hvor de skal samarbejde.

 

- Vi guider børnene ved uenighed, ved at hjælpe dem med at afkode og sætte ord på egne og andres følelser og give dem plads til at forklare sig (og sine handlinger).

 

-Vi gør brug af den ”pædagogiske bagdør”, således alle har mulighed for at deltage i de strukturerede aktiviteter.

 - Vi hjælper børnene med at indgå i relationer, som kan give mulighed for, at der opstår venskaber. Vi inddrager forældrene, så de har mulighed for at støtte op om relationerne.

 - Vi arbejder med organisering, struktur og genkendelighed.

- Vi giver hverdagsrutiner tid og opmærksomhed i vores pædagogiske overvejelser.

- Vi anerkender barnets kompetencer og viljen til at prøve

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk