/ De 6 læreplanstemaer / Sproglig udvikling

 

Sproglig udvikling

Sproget har en central plads i barnets liv. Gennem dialog skabes forståelse og ny viden, og barnet udvikler tænkning og evnen til refleksion.

 

Overordnede mål

_Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 
_Børnene skal lære at kunne bruge sproget i samspil med andre børn og voksne f.eks. til at håndtere konflikter.
 
_Børnene skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig gennem forskellige genre, så som kropsprog, billedsprog, talesprog og skriftsprog.

 

Metode
 

Personalet skal med forståelse og anerkendelse skabe en god og positiv kontakt til barnet, så det føler sig tryg og får lyst til at udtrykke sig sprogligt. Vi skal sætte ord på ting, handlinger og følelser, og give tid til den nærværende samtale.

o Vi sætter ord på positive følelser, når det drejer sig om venskab og på, hvordan vi kan blive gode venner igen, hvis vi bliver uvenner.

o Vi skal være tydelige i ord og kropsprog, sørge for at alle bliver hørt, at der er små kroge, hvor der er ro, samt visualisere for børnene, at der er flere forskellige måder at kommunikere på.
 
o Hjælpe børnene med at sætte ord på deres oplevelser, følelser og i konflikter hjælpe dem med at løse dem verbalt.

 

Aktiviteter
Det holdes samling/børnemøde hver dag, hvor en del af indholdet har fokus på:

 

-højtlæsning 

-rim og remser 

-sang og musik 

-fortælling 

-begreber 

-leg med ord 

-kollektive beskeder 

-at lytte og give udtryk for ideer og følelser

 

Der skal i Bispevang være masser af:

_Oplæsnings bøger

_Spil
_Papir, blyanter og farver
_Opslagstavler
_CD afspillere
_Mulighed for at rollelege
_Mulighed for motorisk udfoldelse
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk