/ De 6 læreplanstemaer / Kulturelle udtryksformer

 

Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Kultur er udtryk for menneskets forståelse af og tilgang til verdenen. Barnet bliver klogere på sig selv og sin egen kulturarv i mødet med anderledes levevis og værdier. At møde andre kulturformer kan inspirere og gøre barnet mere tolerant og forstående. Barnet har brug for at møde mange forskellige udtryksformer for at udvikle sin fantasi og kreativitet.

 Overordnede mål

 _Barnet skal møde voksne der aktivt formidler kunst og kultur, der inspirerer dem til selv, at udvikle forskellige udtryksformer.
 
_Barnet skal have tid, rum og adgang til materialer/redskaber, så dets oplevelser og inspiration kan komme til udtryk i praksis.
 
_Barnet skal lære at der findes forskellige sprog, vaner og levevis.

 

 
Metode

o Personalet skal inspirere barnet ved selv aktivt, at arbejde med forskellige udtryksformer.

o Personalet skal give barnet oplevelser med kunst og kultur. De skal motivere barnet til selv at eksperimentere og udfolde sig.

o Personalet skal inddrage barnet i planlægningen af kreative aktiviteter,    så                         der bliver              taget    højde   for    barnets    lyst    og engagement.

 
Aktiviteter 

_Arbejde på værksteder med mange forskellige materialer.

_Højtlæsning og historiefortælling.

 

_Sange/sanglege
 
_Projektarbejde med forskellige temaer
 
_Traditioner til jul, fastelavn, påske, fødselsdage mm.

 

_Ture til museer, teater, oplevelser med professionelle skuespillere, musikere og kunstnere.

 

_Børnemøde hvor vi snakker om hinandens baggrund kultur/sprog.

 

 
Der skal i Bispevang være masser af:

_Bøger

 _Forskelligt materiale som f.eks. gips, modellervoks, tapetklister o.a.
 
_Papir, sakse, lim, perler, maling o.a. som er tilgængeligt i dagligdagen
 
_Udstillinger med børnenes produktioner.

 

_Mulighed for rollelege og udklædning.
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk