Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Natur, Udeliv og Science

Natur, Udeliv og Science 


1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundenhed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Det gør vi hos os:

- Vi arbejder med at skabe læringsmiljøer ude og inde så børn kan udforske og undersøge naturen

- Vi arbejder med årstiderne

- Vi eksperimenterer med naturens materialer

- Vi undersøger livet i naturen

- Vi arbejder med ture ud af huset, og på legepladser i både store og små grupper.

- Vi understøtter børnenes nysgerrighed efter at forstå og undersøge naturen, finde insekter, lytte til fuglestemmer m.m. Vi snakker om hvad vi finder, ser, hører, lugter, mærker og kan smage på i naturen.

- Vi følger børnenes ”spor” for herved at gøre dem nysgerrige og motiverede. Eventuelt fortsætter med nærmere fordybelse og undersøgelse (via opslagsbøger og internet).

- Vi vil planlægge og strukturere forløb, og være anerkendende i vores samvær med børnene så vi fremmer fordybelse, trivsel og den gode oplevelse.

- Vi vil være bevidste om vores egen rolle (foran, ved siden af, bagved). Samtidig vil vi fokusere på spontan eller planlagt videndeling. Viden kan besiddes på forhånd, men kan også erhverves sammen med børnene.

- Vi vil have det sjovt, være begejstrede og på den måde fremme børnenes glæde ved naturen.

- Vi er positive over for oplevelser i uderummet. Uanset vind og vejr.

- Vi vil fungere som rollemodeller, og udvise interesse og nysgerrighed i uderummet. Både verbalt og kropsligt.

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk