Pædagogik / Læreplan / De 6 læreplanstemaer / Kommunikation og Sprog

Kommunikation og Sprog

 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber

Det gør vi hos os:

- De voksne sætter ord på det de gør, og hjælper børnene til at finde de ord de evt. mangler.

- De voksne taler med børnene og er opmærksomme på den gode udviklende dialog.

- Vi anvender rim, rytme og remser, i hverdagen

- Vi læser med børnene

- Vi bruger billeder på vores kasser med legetøj og visualiserer dermed læringsrummet

- Vi synger og har sanglege

- Vi har sproggrupper

-Vi støtter børnene i at samtale

- Vi anvender dagligt børnerettede samtaler med turtagninger

- Vi har cirkus og øver i at stå foran et publikum

- Vi samarbejder med forældrene så meget som muligt, lytter til hvad de gør derhjemme, og støtter dem der hvor de har behov for vejledning.

- Vi vil i aktiviteter, ved spisning og når det i øvrigt er muligt, være bevidste om den voksnes placering, så det er børnene og samtalen, der er i fokus.

- Vi arbejder med fokusord i alle vores tilrettelagte læringsmål og synliggør dem for forældrene.

-Vi samarbejder med sprogkonsulent fra kommunen og bruger de input vi får fx ”Palle Post”
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk