/ De 6 læreplanstemaer / Personlig udvikling

Personlig udvikling

 

Barnets personlige kompetencer udvikles i et samspil med en lyttende og medlevende omverden, som giver anerkendelse og indflydelse.

 

 
Overordnede mål
 
_Barnet skal have medbestemmelse og medansvar, så det kan udvikle selvstændighed, selvværd og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber.
 
_Barnet skal have mulighed for at forfølge egne ideer og styrkes i at bruge sin fantasi og kreativitet.
 
_Barnet skal lære at tackle de mange følelser både positive og negative, der opstår i samspil med andre børn og voksne.
 
_Barnet skal lære at tage hensyn til andre og vise respekt for forskelligheder.
 
 
Metode

 

o Personalet skal tage barnet alvorligt og respektere dets meninger, følelser og initiativer.
 
o Personalet skal udfordre barnet til at afprøve sine grænser og formåen.
 
o Personalet skal skabe en tryg og overskuelig hverdag med tillidsfuld kontakt.

 

 
Aktiviteter
 
_Nærværende modtagelse hver dag
 
_Dialog med det enkelte barn
 
_Aktiviteter der tager udgangspunkt i børnenes egne initiativer
 
_Aldersvarende opgaver i hverdagen samt ved større projekter
 
_Respektfuld behandling/udstilling af børnenes produkter.
 
_Mulighed for valg mellem forskellige aktiviteter-materialer.

 

 

I Bispevang skal der være masser af:

_Kontakt til det enkelte barn
 
_Dialog
 
Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby  | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk