Pædagogik / Læreplan / Evaluering

Evaluering

 

Udover at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet er Institutionslederen også ansvarlig for, at arbejdet med den pædagogiske læreplan evalueres mindst hvert andet år med henblik på at udvikle arbejdet. Evalueringen skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål for de seks læreplanstemaer og skal beskrive sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø i dagtilbuddet og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Evalueringen skal offentliggøres.

Evalueringen baseres på den indsamlede dokumentation, herunder den løbende pædagogiske dokumentation og de systematiske refleksioner, der foregår i det enkelte læringsfælleskab blandt ledere og pædagogisk personale.

Hvordan vil vi evaluere sammenhængen mellem de pædagogiske læringsmiljøer og børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring med henblik på udvikling og kvalificering af dagtilbuddets praksis.

I Idrætsbørnehaven Bispevang ønsker vi, at etablere en stærk og meningsfuld evalueringskultur. Vi vægter evaluering højt, da vi tror på, at det skaber et engageret personale, der har et vedvarende fokus på at styrke deres faglighed og opbygge pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet.

Ligeledes stræber vi efter en evalueringskultur, der er stringent og struktureret, så der evalueres ens og med udgangspunkt i data, baseret på børneperspektivet.

Vi benytter aktionslæring med afsæt i kvalitetskriterierne i KVALID. Gennem dette undersøger og evaluerer vi løbende vores pædagogiske praksis og læringsmiljøer. Det faglige fyrtårn og institutionsleder vil gå forrest i at implementere brugen i praksis. Vi bruger det pædagogiske årshjul, så vi holder fast i at de rette emner bliver evaluret gennem aktionslæring i løbet af året.

Fremadrettet vil der hermed være en ny version af Idrætsbørnehaven Bispevangs læreplan hvert andet år. Næste opdateret læreplan vil senest komme i sommeren 2024.

Personalet i idrætsbørnehaven Bispevang maj 2022

Idrætsbørnehaven Bispevang | Bispevang 1, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: 20 25 71 77 | brst@frederikshavn.dk